Henkilöautokurssi – B

 

1.7.2018 Ajokorttilain mukainen minimiopetus on:

4 h teoriaopetusta (jos ei aiempaa ajokorttia)
10 tuntia ajo-opetusta
8 h riskientunnistuskoulutus (4h teoriaa/4h ajoa)

Meillä on tarjolla henkilöautokorttii kolmea erilaista kurssipakettia, joista voit valita mieleisesi. Kysy lisää toimistoltamme.

 

Liikennekoulu Ajoneuvoksessa teemme liikenneturvallisuustyötä nykyaikaisissa tiloissa. Oikea asennoituminen liikenteen vaatimuksiin ja toimeen tuleminen muiden tienkäyttäjien kanssa ei ole itsestäänselvyys vaan se vaatii nykypäivänä kuljettajalta paljon. Siksi haluamme painottaa opetuksessamme riskittömään, ennakoivaan ja taloudelliseen ajotapaan.

Opetusautoissamme on ajotietokoneet, joiden avulla voimme opettaa Sinut taloudelliseen ajotapaan heti ensimetreiltä alkaen. Taloudellisuus tuntuu vuosien myötä kukkarossa todella tuntuvana etuna.

Opetuksessamme on aina käytössä viimeisin tieto- ja taitotaso. Sisäisellä koulutuksella vuosittain takaamme ammattitaidon säilymisen ja uusimpien, käyttökelpoisiksi todettujen opetustapojen käyttöönoton.

Autokoulukurssin toteutus

Laadukkaat opiskelumateriaalit kulkevat aina oppilaan mukana. Ne sisältävät paljon interaktiivista sisältöä jotka monipuolisena ja helppokäyttöisenä ovat erinomainen apuväline itseoppimiseen!

Tehokkain opetus perustuu itseopiskelun ja ajo-opetuksen yhteensovittamiseen. Asiat käydään ensin läpi teoriassa ja toteutetaan sen jälkeen käytännön ajoharjoittelussa. Käyttämämme Turvassa Tiellä sähköinen oppikirja noudattaa teoriaopetusohjelmaamme: näin etukäteen perehtyminen kulloiseenkin asiaan on mahdollista ja kertaus voi tapahtua vaivatta.

Opetusmateriaalimme on uusinta uutta ja meiltä saat kaikki uuden lainmukaiset harjoitteet käyttöösi. Nykypäivänä internetin oppimisympäristö on luonnollisesti oppilaillemme tärkeä oppimisväline.

Pimeänajo simulaattorilla

Oppilaamme voivat nyt suorittaa pimeänajon ajosimulaattorilla ympäri vuoden. Ohjelma on nykyaikainen ja harjoituksiltaan monipuolinen. Vaativissa olosuhteissa ajamista voidaan nyt oppia ja opettaa turvallisesti.

  

Koululuokassa
 
Oppitunnilla

 

IMG_0149.JPG